Albums Hợp Tuyển

(1973-Nay)

Đây là danh sách các Album Hợp Tuyển của "Tứ Quái" The Beatles được xuất bản sau khi nhóm nhạc tan rã. 
Mỗi album đều kèm theo thông tin và link tải về các ca khúc của album đó.

http://www.thebeatles.vn/p/red-blue-album.html
Red / Blue Album
(1973)
http://www.thebeatles.vn/p/past-master-vol1-vol2.html
Past Masters
(1988)
https://www.thebeatles.vn/p/1.html
 1
(2000)
http://www.thebeatles.vn/p/let-it-be-naked.html  Let It Be...Naked
(2003)
http://www.thebeatles.vn/p/love.html
 LOVE
(2006)   


Bài Đăng Phổ Biến

Video Thành Lập FC - 6/12/2015