Dĩa Beatles Việt Nam Tổng Hợp

Dưới đây là danh sách các dĩa CD/DVD do các NXB Việt Nam sản xuất, hiện tại The Beatles Việt Nam - Official FC đã sưu tập được 1 số ấn phẩm bao gồm bộ dĩa The Best Beatles Collection của hãng First News, Legends In Concert: Ringo Starr của Phương Nam Film và Vô Thường Vol.123: The Best Songs Of The Beatles. Bộ sưu tập này vẫn chưa phải là đầy đủ nhất, nếu các bạn có thông tin hay hình ảnh về CD/DVD do Việt Nam sản xuất, xin gửi thông tin về cho FC để hoàn thiện danh sách.
2003
2003
 2003
 2003
2003
2010

Bài Đăng Phổ Biến

Video Thành Lập FC - 6/12/2015