Sách Beatles Việt Nam Tổng Hợp

Duới đây là danh sách các cuốn sách về The Beatles do Việt Nam xuất bản từ năm 1973 đến nay. Bộ sưu tập này vẫn chưa phải là đầy đủ nhất, nếu các bạn có thông tin hay hình ảnh về các cuốn sách The Beatles do Việt Nam sản xuất xin chia sẻ với FC để cập nhật lại danh sách.
                                     
Các cuốn sách lạ dưới đây dựa theo sách Ban Nhạc Thế Kỷ 20: The Beatles của Cao Xuân Thành. Hiện FC vẫn chua có thông tin hay hình ảnh gì về 2 cuốn sách này.
+ Beatles - Cuộc Đời Và Bài Ca (NXB Leipzig, 1984)
+ Beatles - Qua Những Hình Ảnh và Bài Hát (NXB Panton, ????)
http://www.thebeatles.vn/2013/10/152-ca-khuc-e-oi-cua-tu-quai-beatles.html
1973
 1989
 1992
 1994

1994
1995
http://www.thebeatles.vn/2020/01/john-lennon-nhac-si-vi-ai.html
1998
2000
2000
 2000
2003
2003
http://www.thebeatles.vn/2013/10/the-beatles-nua-ky-mot-huyen-thoai.html
2010

2011
http://www.thebeatles.vn/2015/06/the-beatles-viet-nam-fan-club.html
2015
http://www.thebeatles.vn/2017/02/oh-my-love.html
2017

http://www.thebeatles.vn/2017/02/do-you-want-to-know-secret.html
2017
2018
http://www.thebeatles.vn/2020/07/the-beatles-thay-oi-gioi-nhu-nao.html
2020

2020
2020
2020


Bài Đăng Phổ Biến

Video Thành Lập FC - 6/12/2015